Sentral godkjenning

NYKSUNDARK er sentralt godkjent foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven, med disse godkjenningsområdene:

› Prosjektering av Arkitektur i tiltaksklasse 3
› Prosjektering av Brannkonsept i tiltaksklasse 2
› Prosjektering av Bygningsfysikk i tiltaksklasse 2
› Prosjektering av Lydforhold og vibrasjoner i tiltaksklasse 2
› Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 3

Godkjenningsbevis