Fritidsbolig og atelier, Nyksund 2018 – 2019

NYKSUNDARK har tegnet fritidsbolig og atelier for kunstner Gunn Vottestad i Nyksund. Prosjektet ligger meget eksponert for vær og vind, og er synlig fra mange steder i Nyksund. I utformingen er det lagt stor vekt på at bygget skal høre sammen med landskapet, og virke så lite prangende som mulig, på tross av den eksponerte situasjonen.

Perspektivskisse fra syd – fra utvikling av prosjektet
Perspektivskisse fra adkomst – fra utvikling av prosjektet
Fasade mot vest
Fasade mot syd
Plan hovedetasje
Byggeplass 1. februar 2019
September 2019
Fra vest, desember 2020
Fra syd, desember 2020