Fritidsbolig og atelier, Nyksund 2018 – 2019

NYKSUNDARK har tegnet fritidsbolig og atelier for kunstner Gunn Vottestad i Nyksund. Prosjektet ligger meget eksponert for vær og vind, og er synlig fra mange steder i Nyksund. I utformingen er det lagt stor vekt på at bygget skal høre sammen med landskapet, og virke så lite prangende som mulig, på tross av den eksponerte situasjonen. Bygget er under oppføring – planlagt innflytting våren 2019.

Perspektivskisse fra syd – fra utvikling av prosjektet
Perspektivskisse fra adkomst – fra utvikling av prosjektet
Fasade mot vest
Fasade mot syd
Plan hovedetasje
Det bygges – byggeplass 1. februar 2019