Hytte på Tvist, Hallingdal 2018 – 2019

Tilbygg til liten tømmerhytte på snaufjellet – en forsiktig tilnærming til å tilføye en ny del til en arketypisk husform.

Prosjektet er under bygging – ferdigstillelse sommer 2019.

Den eksisterende tømmerhytten før ombygging og tilbygg
Liten hytte i et stort landskap – Revit 3D-modell
En større del føyet til den eksisterende lille tømmerkassen – Revit 3D-modell
Fasade mot syd. Store vinduer i entre/hall gir en ny kvalitet til den tradisjonelle hytteformen.
Plan hovedetasje – nybygget del er til høyre.