Prosjekter i BOARCH arkitekter as 1993 – 2014

Som ansatt hos BOARCH arkitekter var Svein Erik Tøien saksansvarlig for en rekke større prosjekter i offentlig sektor; skoler, barnehager og sykehusbygg. Nedenfor vises 3 eksempler fra perioden 2006 – 2014.

Steinerbarnehagen i Bodø – arkitekt BOARH arkitekter as. Saksansvarlig: Svein Erik Tøien
Fauske videreående skole – arkitekt BOARCH arkitekter as. Saksansvarlig: Svein Erik Tøien
Nytt sykehus, Stokmarknes – arkitekt BOARCH arkitekter as. Saksansvarlig: Svein Erik Tøien