Parkeringsanlegg ved Nordlandssykehuset Bodø – mulighetsstudie 2015

Prosjektet var en studie av ulike alternativer for løsning av parkeringsanlegg for publikum, pasienter og ansatte ved Nordlandssykehuset Bodø somatikk, knyttet til det store ombyggingsprosjektet ved sykehuset.

Studien redegjorde for 3 ulike alternativer til løsning, og ble ferdigstilt mars 2015.

Perspektivskisse til p-anlegg i 2 plan uten overdekning.
Perspektivskisse til p-anlegg i to plan med overdekning. Alternativet gir tørskodd kommunikasjon fra parkering for pasienter og besøkende