Det Gamle Bakeriet, Nyksund – ombygging 2015

Om prosjektet:

Det Gamle Bakeriet er opprinnelig fra 1935, bygget som næringsbygg med bolig på toppen. Her ble det drevet bakeri frem til 1970, da huset ble fraflyttet og etter hvert fikk tilnavnet “Skriket” pga de gapende åpningene i sydfasaden.

Huset ble tatt i bruk som fritidsbolig etter rehabiltering i 1993-95, og er holdt ved like siden.

I 2014 kjøpte Svein Erik Tøien og Marie Elisabeth Mjaaland huset, og iverksatte ombygging til kontor/møterom/galleri og utleiebolig i 2015. NYKSUNDARK var ansvarlig arkitekt og foresto byggemelding, anbudsinnhenting og oppfølging av byggearbeider.

Bakeriet  før ombygging

Bakeriet etter ombygging

 

 

 

 

 

Planer og fasader

Interiør før og etter:

Utstillingsrom 2 – før ombygging
Utstillingsrom 2 – etter ombygging

 

 

 

 

 

Utstillingsrom 1 – før ombygging
Utstillingsrom 1 – etter ombygging

 

 

 

 

 

Oppholdsrom leilighet – før ombygging
Oppholdsrom leilighet – etter ombygging