Infrastrukturtiltak i Nyksund – utredning 2015 – 2018

Øksnes kommune finansierte en utredning om infrastrukturtiltak i Nyksund, med sikte på næringsutvikling/destinasjonsutvikling og miljøforbedring. Arbeidet var knyttet til Nyksund Bedriftsnettverk, og pågikk i perioden 2015 – 2018. NYKSUNDARK v. Svein Erik Tøien var engasjert som prosjektleder for arbeidet, og utarbeidet også illustrasjoner av løsningsforslag.

Utredningen er nå et grunnlagsdokument i kommunens videre planarbeid.

Illustrasjon av mulig parkeringsanlegg ved molo nord. Skissen viser et lanskapsanlegg som integrerer funksjoner for opphold og rekreasjon med et større parkeringsanlegg.
Illustrasjon av miljøskur med gjestetoalett ved parkeringsplass
Skisse til møblering og trafikkseparering på Nyksund torg
Skisse til terrassert bålplass ved havnemoloen